فرآیند دانا افزار

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسی و طراحی کارخانجات تولید نمک تصفیه و شستشو، تامین تجهیزات خطوط تولید، مشاوره صنعتی، تغلیظ اسیدها، تغلیظ کاستیگ سودا، حذف سولفات، بازیابی کلسیم، هیپوکلرایت، کریستالیزاسیون متنوع از نمک

نام مدیر عامل:

کاظمی

omid200us@yahoo.com

021-88987347

مکان

تهران ، خیابان ولیعصر- خیابان دکتر فاطمی- پلاک 15