فرآیند آرا شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید متوکسید سدیم به صورت پودر و مایع

نام مدیرعامل:
داود ترابی معصومی

azimi@farayand-ara.com

021-77640123

مکان

تهران خیابان شریعتی ، پایین تر از بهار شیراز ، بن بست صبا ، پلاک 3 طبقه 18 غربی