فرآورده های نسوز تهران دیرگداز

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید و تهیه و تامین انواع جرم های نسوز سبک و سنگین معمولی و پیشرفته ، انواع آجر های شاموتی و آلومینی، آجر های عایق، فایبر سرامیک ها(پتو، برد، مودول سرامیکی)، طراحی و مهندسی لایه های نسوز انواع کوره های صنعتی، آنالیز حرارتی و سازه ای جهت بررسی رفتار ترمومکانیکی لایه های نسوز کوره های صنعتی، ارائه مشاوره در انتخاب مواد نسوز مناسب لایه های نسوز، تهیه نقشه های اجرایی نسوز کاری، اجرای نسوز کاری

نام مدیرعامل :

فتوحی

footoohy@yahoo.com

021- 44006361

مکان

تهران - خیابان آیت ا... کاشانی - روبروی خیابان مهران - پلاک 258- واحد 24