فرآورده های نسوز اراک

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع آجرهای سبک و عایق نسوز و جرمهای ریختنی و ملاتهای سبک و تولید انواع آجرهای شکلدار

نام مدیرعامل:
قدرت حبیبی

arakrefractory@yahoo.com

021-88763127-88752007

مکان

تهران خیابان بهشتی ، خیابان سهند، کوچه شهرتاش ، پلاک 24 ، طبقه 2