فجر انرژی خلیج فارس

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  مهندس زالخانی

تلفن    :  02188793608

فکس  :  02188792895

زمینه فعالیت

  • پیمانکاران مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب
  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان