فارس ایران

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید رزین، موادکمکی، ریخته گری، چسب بتن

نام مدیرعامل :

فریدون مظهری

Info@fars-iran.com

021- 81056, 88035808

مکان

تهران - خیابان شیراز جنوبی - پایین تر از اتوبان همت - خیابان رضوان