علمی سازان پارت اندیش کوشا (ELSAPA)

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات، تامین و توزیع مواد شیمیایی و پلیمری

اطلاعات شرکت