طلق و شیشه جی لیان جی

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس خسروی

تلفن    :  02174616

فکس  :  02122034215

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان