طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت

شرح مختصری از فعالیت ها

آمونیاک و اوره

نام مدیرعامل :

وحید شیدانی

vahid_shaidani@nipc.net

0711- 6260438

مکان

تهران، میدان 7 تیر، خیابان کریم خان زند، نبش خردمند شمالی، پلاک 39