طراحی و ساختمان نفت

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و امکان سنجی، تهیه طرح های توجیهی و اقتصادی، طراحی بنیادی و طراحی تفصیلی، خدمات بازرگانی و تهیه مواد و تجهیزات، اجرای کلیه عملیات مهندسی و ساختمان شامل احداث، توسعه و راهبری، پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای بهره برداری نفت و گاز، مجتمع های پتروشیمی، مجتمع های فرآورش گاز، پایانه های نفتی و اجرای خطوط لوله نفت و گاز و …

نام مدیرعامل:
سید ابوالقاسم شیخ الاسلامی

info@odcc.ir

021-88899818

مکان

تهران خیابان ولی عصر ، سه راه دکتر فاطمی ،خیابان شهید حمید صدر ،شماره 33