طراحی و تولید آماک کوشا

شرح مختصر فعالیت

مدیر عامل  :  محمدی

تلفن    :  02188532715

فکس  :  02188763531

ایمیل  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان