صنیع آور شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده مواد اولیه پلی پورتان شامل پلی ال، سیلیکون و سولفات باریم

نام مدیرعامل :

علی ریحانی

reyhani@sanieavarchime-co.com

021- 66574171

مکان

تهران، بلوارکشاورز، نبش تقاطع جمالزاده ، پلاک 414، واحد5