صنعت کاران برمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع خودروهای آتش نشانی و خدمات شهری و تجهیزات مربوطه

نام مدیرعامل:
محمد علیزاده برمی

bermyco1@yahoo.com

021-26212420

مکان

تهران ، بلوار آفریقا، نرسیده به بزرگراه مدرس، ساختمان مرکز تجارتپلاک 216 طبقه 11 واحد 6