صنعتی کیمیدارو

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده محصولات دارویی وشیمیایی

نام مدیرعامل :

علی جباری

info@chemidarou.com

300- 77330291- 021

مکان

کیلومتر 3 جاده تهران-آبعلی - 361- 16575