صنعتی هنکل

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع چسب های صنعتی و عمومی پایه حلال، بدون حلال، پایه آّبی، چسب کاغذ، چسب چوب ، چسب حرارتی، تولید مواد شیمیایی، پوشش دهنده

نام مدیر عامل:

صنعتی هنکل

info@henkeliran.com

021-88757141

مکان

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه 8، پلاک 11