صنعتی آما (سهامی عام)

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع الکترودهای جوشکاری روکش دار، انواع پودر و مفتول های جوشکاری زیر پودری، انواع مفتول های جوشکاری با گاز محافظ، انواع مفتول های توپودری، انواع سنگهای سایش و برش

نام مدیرعامل :

ابوالفضل متین

contact@ama-co.com

44- 44983935- 021

مکان

تهران - کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج - نبش خیابان 64