صنایع کیمیا پلیمر نور

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع کامپاند های پلیمری

نام مدیر عامل :
خداداد اعتزال خیابانی

info@noorpolymer.com

021- 81930000-81931140

مکان

تهران ، سهروردی شمالی ، خیابان خرمشهر پلاک 64