طراح و سازنده تجهیزات داخلی (Internals ) برجها، مخازن و راکتورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از جمله انواع سینی، انواع پکینگ، دمیسترپد و …