صنایع پمپیران

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع الکتروموتورهای شناور چاه عمیق، پمپ شناور چاه عمیق، پمپ شناور چاه عمیق، پمپ دو مکشه، پمپ فشار قوی، پمپ گریز از مرکز با آب دهی زیاد، پمپ گریز از مرکز گل کش، پمپ شناور مخزنی، پمپ فرایندی، پمپهای نفتی AP1610، پمپهای روغنی داغ و بویلر پمپها

نام مدیرعامل :

محمدحسین هیهات

info@pumpiran.com

021- 88654811

مکان

تهران - خیابان ولیعصر - نبش میرداماد - برج دوم اسکان - طبقه اول - کدپستی : 1969613313