صنایع هواپیمائی ایران (صنعت تعمیرات موتور)

شرح مختصری از فعالیت ها

تعمیر و اورهال موتورهای صنعتی، خدمات بالانس تست های غیر مخرب، روسکوپ، جوشکاری، ماشین کاری، کالیبراسیون مطابق استاندارد 17025 ISO

نام مدیرعامل :

رضا ایزدی

mo-deputy@iaci.ir

021- 64522273

مکان

تهران - کیلومتر 3 جاده مخصوص کرج - روبروی فاز 2 اکباتان