تولید انواع الکتروموتورهای سه فاز صنعتی از 11 کیلووات به بالا مطابق با استاندارد IEC و کلیه تست های لازم طبق استانداردهای معتبر جهانی