صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع الکتروموتورهای سه فاز صنعتی از 11 کیلووات به بالا مطابق با استاندارد IEC و کلیه تست های لازم طبق استانداردهای معتبر جهانی

نام مدیرعامل :

سعید احتشام زاده

sales@jemcomotor.ir

5- 88303041- 021

مکان