صنایع ماشین سازی پیکره پولاد

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی ، نصب و تحویل خطوط بسته بندی مجتمع های پتروشیمی

نام مدیرعامل:
علی میرخان

info@peykareh.com

021-88785027-9

مکان

تهران، میدان آرژانتین ، خیابان الوند، شماره 25