صنایع شیمیایی گیرش

شرح مختصری از فعالیت ها

سیستم های تینت رنگ، پیگمنتهای تینت رنگ، کارت های بین المللی رنگ، رزین های امولوسیونی اکریلیک، افزودنی رنگ های امولوسیونی، ضدقارچ

نام مدیرعامل :

احمد رضایی

Info@giresh.com

021- 65584521

مکان

تهران - شهریار - کیلومتر 13 جاده اشتهارد - قبل از پمپ بنزین یوسف آباد