صنایع شیمیایی کوشا رزین سینا

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع رزین های آکریلیک ترموست و ترموپلاست و رزین پلی است

نام مدیر عامل:

علی حاجی حسینی

koosha.r.s@gmail.com

021-66086090-1

مکان

اشتهار- شهرک صنعتی اشتهارد- قطعه 3830