صنایع شیمیایی پوینده بنیان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده اتیل استات، بوتیل استات، ایزوبوتیل استات، متیل استات

نام مدیرعامل :

مسعود صابری

info@npb-co.com

021- 88517634

مکان

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - میدان نیلوفر - پلاک 48 - واحد 3