صنایع شیمیایی پایا متین

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده رزین های آلکیدی

نام مدیرعامل:
ابراهیم قهرمانی

info@payamatin.com

021-88798413

 

مکان

تهران، خیابان ولیعصر، میدان توانیر، کوچه نیلو، برج نیلوفر ، طبقه 7 ،واحد 27