صنایع شیمیایی سینا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده مواد شیمیایی مانند فرمالین، هگزامین، انواع رزین های فنولیک

نام مدیرعامل :
احسان الله بیات

Ehsan.bayat@sinachem.com

021-88501038

مکان

تهران ، خیابان احمد قصیر ، کوچه 6 ، پلاک 12