صنایع شیمیایی سامد

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع چسب های حلالی ، پایه آبی و فرمالین

نام مدیرعامل:
حسین محمودی خراسانی

samed@samed.ir

0511-2463312

مکان

مشهد، کیلومتر 27 جاده قوچان