صنایع شیمیایی تابکم

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده چسب های صنعتی، پاک کننده های صنعتی، روان کننده ها، ضدعفونی کننده ها، روغن موتور، ضدیخ، رووتور، ضد یخ، روغن های صنعتی

نام مدیرعامل:
اصغر ترکان

info@tabchem.com

021- 88840896, 88827751

مکان

تهران خیابان ایرانشهر جنوبی ، شماره 97 ،طبقه 5