صنایع سیم و کابل گل مازندران

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  آذری

تلفن    :  01144203387

فکس  :  01144203956

ایمیل  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان