صنایع رنگ شیمی صفا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع رنگ های فوری چوب ، اپوکسی ، سوله ، رنگهای صنعتی و تینر های فوری و تخصصی

اطلاعات شرکت