صنایع تولیدی نبوغ سرمایش

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع ساندویچ پانل ( سقفی، دیواری، با پیچ مخفی ) در ضخامتها و رنگهای مختلف و درب های سردخانه ای

نام مدیرعامل :

سرژیک کبری

info@nsindco.com

5- 3573301- 0863

 

مکان

اراک - شهرک صنعتی شماره 2