تولید کننده انواع ساندویچ پانل ( سقفی، دیواری، با پیچ مخفی ) در ضخامتها و رنگهای مختلف و درب های سردخانه ای