تولید و تأمین محصولات و اقلام Piping Material شامل انواع شیرهای صنعتی ( Ball, Control, Check, Globe, Gate )، اتصالات صنعتی ( Nut, Bult, Fittings, Flanges) و تجهیزات سرچاهی ( X-Masstree wellhead )