صنایع تجهیزات نفت اشتال فلز

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده کلیه اقلام مکانیکال

نام مدیر عامل:

میلاد کاظمی

mk.ff.88@yahoo.com

021-33975065

مکان