صنایع بسته بندی زرین آسیا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع محصولات پلاستیکی و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

حسین وثوقی

0511- 5410682- 7250600

مکان