صدرا نفت پارسیان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید هیدروکربن، حلال، گازوئیل، بنزین، روغن سبک و سنگین، انواع روغن مظروف 1، 4، 10، 20، 200 لیتری جهت مصرف داخلی و صادرات، انواع مواد افزودنی روغن

نام مدیرعامل:
مجید آوش

info@parsianoilgroup.com

0311- 6268559

مکان

اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، مجتمع پارسیان، طبقه چهارم، واحد 602