شیمی پخش جهان

شرح مختصری از فعالیت ها

فروش مواد اولیه شیمیایی برای تولید رنگ و رزین و چسب ولاستیک ، واردات و صادرات مواد شیمیایی

نام مدیرعامل :

سمانه عبدلی

info@shimipakhsh.com

021- 22048058

مکان

بلوار آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، برج ارمغان، طبقه 10