شیمی قهرمان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده حشره کش و پاک کننده های خانگی وصنعتی

نام مدیرعامل :

ساسان کرمانی

021- 88641857

مکان

تهران - بالاتر از میدان ونک - برج نگار - طبقه 17- واحد 9 و 10