شیمی تکس آریا

شرح مختصری از فعالیت ها

متیل اتیل کتون ( MEK ) محصول نهایی، بوتانول ( SBA ) محصول میانی

نام مدیرعامل:
ابراهیم موزرمی

info@chimitexarya.com

021-88676814-5

مکان

تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲