شیمی بافت

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ماده اولیه بنزین MTBE ( اتیل تری بوتیل اتر )

نام مدیرعامل :
شکور شمس

info@chimibaft.com

021-88770370

مکان

تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲