شیمیایی و پلیمر تهران سیکا

شرح مختصری از فعالیت ها

فروش و واردات مواد اولیه صنایع شیمیایی،چاپ،رنگ و رزین و لوازم شوینده و بهداشتی بوتیل گلیکول بوتیل گلیکول استات بوتیل دی گلیکول بوتیل دی گلیکول استات بوتانول بوتیل استات اتیل گلیکول اتیل گلیکول استات ایزو پروپیل الکل استن اسید استئاریک بهداشتی فنولیک رزین گلیسرین متوکسی پروپانل متوکسی پروپیل استات کوکونات فتی اسید پر کلرو اتیلن اسید اولئیک پنتا اریتریتول کالینون  D.O.P M.P.G N.P.G T.M.P M.E.K V.A.M

نام مدیر عامل:

منصور خلیقی

jalalfooladi@gmail.com

021-88500859-62

مکان

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 21