شیمیایی معدنی لرستان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پودرهای میکرونیزه وسوپرمیکرونیزه معدنی و کربنات کلسیم تالک

نام مدیرعامل :

حسن موگویی

info@icmc.ir

88827179 – 021

مکان

تهران - خیابان مطهری - خیابان فجر - خیابان غفاری - پلاک 53 - طبقه 3