شیمیایی فجر پارسیان

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  : خانم  دکتر تبریزی

تلفن    :  05135413521

فکس  :  05135413522

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • مواد شیمیایی و حلال ها

مکان