شیمیایی بهان

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده دستگاه های آزمایشگاهی تخصصی در زمینه کروماتوگرافی مایع وگازی

نام مدیرعامل :

احمد کرمی

info@behanchemical.com

021- 22019697

مکان

تهران، بلوارآفریقا، جنب خیابان گلشهر، پلاک 191، طبقه چهارم