شیمیایی افرا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده چسب بتن، چسب کاشی، انواع رزین، مواداولیه رنگ وافزودنی، روغن زیرکار، روغن بتونه، رنگ نما، رنگ آکرلیک

نام مدیرعامل:
حمید رضا توحیدی

0262-3610737

مکان

جاده قدیم کرج ، ابتدای جاده شهریار ، فاز 4 انبار رنگ توحیدی