شیما

شرح مختصری از فعالیت ها

ساخت میزهای یکطرفه و دو طرفه آزمایشگاهی، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، ساخت هودهای شیمیایی و هودهای میکروبیولوژی

نام مدیرعامل :
داریوش محمود کلایه

shima@shimalab.com

021-88055106

مکان

تهران ، خیابان اسدآبادی (یوسف آباد) ، نبش خیابان پنجاه و دوم ، پلاک 404 ، واحد 8