طراحی و ساخت مخازن تحت فشار بر اساس استانداردهای بین المللی، طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی، مکانیزم های هیدرولیکی و پنوماتیکی، مجری و سازنده تجهیزات مرتبط با صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی، مجری و سازنده انواع تجهیزات نیروگاهی، مجری و سازنده تجهیزات فرآوری سیمان و آسفالت، طراحی و ساخت کلیه سازه های فلزی، طراحی و ساخت انواع کف و سقف های کاذب