شکوهیه

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده اکسید روی

نام مدیرعامل :
علی رضا خلیلی کیانی

shokuhieh@yahoo.com

0251-3343711

مکان

قم ، شهرک صنعتی شکوهیه ، بلوار آیت ا.. خامنه ای ، نبش خیابان سوم ، پلاک 69