شرکت گروه صنایع افق البرز

شرح مختصری از فعالیت ها

کابل برق مس و آلومینیومی مفتول مس 8 میلیمتری و گرانول

اطلاعات شرکت