شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید سالانه 1073 هزار تن اوره و 677 هزار تن آمونیاک در زمینی به مساحت 100 هکتار واقع در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری

اطلاعات شرکت